Landelijk: 2050: CO2-neutraal

Ook Grave staat aan de lat om, afgestemd met de andere gemeenten in de regio, in 2050 energieneutraal te zijn. Hopen dat andere gemeenten een extra stapje vooruit zetten is geen optie. Deze taakstelling moet gerealiseerd worden door energiebesparing en nieuwe duurzame energieproductie met bestaande en nieuwe technieken. Snelheid is geboden: 50% reductie moet in 2030 zijn gerealiseerd.

De Rijksoverheid heeft doelen gesteld in op te wekken energiequota voor wind- en zonne-energie. Stimuleringsregelingen zijn hierop afgestemd.

Windenergie op land: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-energie/windenergie-op-land

Zonne-energie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-energie/zonne-energie