Schone omgeving

Er gebeurt in de gemeente van alles om het zwerfafval in de buurten te verminderen. Het past in het landelijk beleid. De Kenniswijzer Zwerfafval presenteert alle laatste informatie over het voorkomen van zwerfafval en maakt het direct toegankelijk. Zoals actuele cijfers en de meest recente zwerfafvalonderzoeken, waarmee je je presentatie kunt ondersteunen. Maar ook werkbladen, stappenplannen en toolkits om direct mee aan de slag te gaan. Grave heeft naast wat er georganiseerd wordt via wijk- en dorpsraden, ook een eigen initiatief: just cleanup!

Duurzaam Grave - Just Clean-up
Duurzaam Grave - NL Schoon