Privacybeleid

Privacy verklaring

De Stichting Duurzaam Grave is gevestigd te Grave en ingeschreven bij de KvK onder nummer 74773399.

Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1       Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

 1. van de stichting informatie vraagt waarop u van de stichting een reactie verwacht, zoals het toezenden van documentatie,
 2. werkzaamheden voor de stichting verricht en/of deelneemt aan werkgroepen van de stichting,
 3. als u aangeeft dat u donateur wordt of de stichting op een andere manier wil begunstigen,
 4. als u een contactformulier invult en toezendt.

 

 • Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:
 1. naw-gegevens,
 2. telefoon- en mailadres als u dat aangeeft,
 3. bankgegevens indien u die zelf aanreikt en die van belang zijn van een transactie die in uw belang is.

 

 • Wij kunnen deze gegevens gebruiken om:
 1. Informatie te verzenden,
 2. contact met u op te nemen,
 3. onze dienstverlening te verbeteren,
 4. deze website te onderhouden.

 

 1. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met de secretaris van de stichting via info@duurzaamgrave.nl voor:

 1. meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken,
 2. vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring,
 3. inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken,
 4. correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens,
 5. bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door de Stichting Duurzaam Grave.

 

 1. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

 

 1. DERDEN

4.1       Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden.

 

4.2.      In afwijking van het gestelde onder 4.1 kunnen foto’s van activiteiten van de stichting geplaatst worden op de website van de stichting, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent (zie onder 2).

 

 1. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

 

 1. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.

 

Deze verklaring is vastgesteld door het bestuur van de Stichting op 26 mei 2021.