Duurzaam Grave - Monumentale pandenMonumenten

Verduurzamen van monumenten vraagt soms een speciale aanpak. Dit hangt niet alleen samen met wat er wel en niet mag met een monument, rijks- of gemeentelijk, maar ook met wat er überhaupt mogelijk is. Contact opnemen met het monumentenfonds, het restauratiefonds, de gemeente is dan ook vaak een eerste stap. En daaraan voorafgaand kan een zelfscan u een eerste stap op weg helpen.

Deze Zelfscan is een eerste stap voor het verduurzamen van uw pand en geeft u inzicht in de duurzame en financiële mogelijkheden. U beantwoordt een aantal vragen over uw situatie en pand. Op basis van deze vragen krijgt u een indicatie van de mogelijke duurzame maatregelen. Tot slot kunt u kiezen welke voorgestelde maatregelen u interessant vindt, en kunt u de resultaten uitdraaien tot een pdf.

https://zelfscan.duurzaam-monument.nl/